Oplossen

Stilstand of storingen zijn kostbaar. Daarom helpen we altijd zo snel mogelijk. Bel gerust met vragen of voor overleg.

Voor elk probleem is een oplossing. “Dat kan niet” bestaat niet. We helpen, ontwikkelen, leveren en bieden maatwerk en expertise. Zo gebruiken wij ons inzicht in de werking van materieel om fouten bloot te leggen en storingen op te lossen. Machines en apparaten onderling laten communiceren en afstemmen is een vak. Wij zorgen dat programma’s en besturingen (weer) werken.

Probleem analyse
We consulteren graag. Het probleem analyseren vanuit andere invalshoeken levert veel op. Daarbij documenteren we de ontwikkeling van de probleemstelling. De oplossing wordt uitgewerkt tot in detail, met functionele specificaties, ontwerpdocumenten en werkinstructies.

Onze aanpak is anders
Om het probleem in kaart te brengen draaien we een paar dagen mee, interviewen we gebruikers informeel en ervaren we het proces. Daarbij gebruiken we Agile ontwerpmethoden om in korte tijd delen van de oplossing te kunnen ontwikkelen. Het resultaat: een flexibel en goed gedocumenteerd ontwerp om het probleem op te lossen. De realisatie daarvan kan door ons, maar ook de inzet van een andere partij vinden wij geen enkel probleem.

Korte storingen & regelmatig onderhoud
Goed en regelmatig software onderhoud voorkomt problemen. We helpen graag. Het analyseren van korte storingen is belangrijk om toekomstige langere uitval te voorkomen. De techniek die wij hiervoor inzetten wordt ook bij ‘big data’ analyses gebruikt.

Neem contact op!

 Dan bespreken we alle mogelijkheden.

Opleiden

Software ontwikkeling

Over ons