Opleiden

Investeren in een duurzaam personeelsbeleid en onafhankelijker worden van externe partijen loont. We maken trainingen op maat voor onderhouds- en be- dieningspersoneel en leiden softwareprogrammeurs intern op. Zo blijft alle expertise en kennis in het bedrijf. Dat noemen wij toekomstgericht programmeren en werken. Onze combinatie van ervaring, technische kennis en grote didactsche vaardigheden maken onze opleiding en trainingen uniek.

Training op maat
Een training op maat voor onderhouds- en bedienend personeel kunnen we in
overleg inrichten. Dat kan gaan over het onderhoud en het in de lucht houden van jouw systeem, maar ook over storingen en oplossingen. Bedienend perso-
neel trainen wij in het optimaal gebruik maken van de installaties en/of machi-
nes.

Kennis & expertise intern houden

Gericht op innovatie en duurzaamheid vragen klanten ons om hun eigen pro-
grammeurs op te leiden en mee te nemen in de software ontwikkeling. Zo blijft alle kennis en expertise intern. Hierdoor worden problemen in de toekomst
sneller opgelost en je bent minder afhankelijk van derde partijen.

Mensen aan je verbinden

Opleiden is een investering die zich terugbetaald. Een duurzaam personeelsbe-
leid is in een tijd van personeelstekort een goede manier om mensen gemot-
veerd te houden en langer aan je te verbinden.

Neem contact op!

 Dan bespreken we alle mogelijkheden.

Oplossen

Software ontwikkeling

Over ons